„Wszyscy jesteśmy pacjentami” – nowa prozdrowotna kampania społeczna

Dodał  |  0 Komentarzy

„Wszyscy Jesteśmy Pacjentami” to nowa ogólnopolska kampania społeczna z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Jej celem jest popularyzacja dobrych praktyk profilaktycznych, szczególnie z zakresu profilaktyki wczesnej i pierwotnej, które można wdrożyć na etapie codziennego funkcjonowania. Nazwa samej kampanii zwraca uwagę na fakt, że każdy z nas narażony jest na schorzenia i choroby, niezależnie od wieku, płci, aktualnego stanu zdrowia czy zamożności.

Na stronie internetowej www.wszyscyjestesmypacjentami.pl będzie można znaleźć artykuły specjalistów, wskazówki dotyczące sposobów dbania o zdrowie, uruchomiona zostanie również opcja zasięgnięcia porady eksperta.

Przesłanką do organizacji kampanii jest wciąż niska świadomość Polaków na temat metod profilaktyki i kiepska ocena funkcjonowania służby zdrowia, o której źle wypowiada się 74% Polaków (wedle badań TNS Polska z 2014 roku). Kampania chce doprowadzić do wzrostu świadomości w zakresie praktyk profilaktycznych i promocji prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, dzięki którym można zapobiec występowaniu chorób i cieszyć się dobrym zdrowiem.

Długofalowym celem kampanii jest wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki i ryzyka, jakie niesie jej brak, popularyzacja działań prozdrowotnych oraz możliwość wczesnego rozpoznania schorzeń i podjęcia kroków niezbędnych do ich wyleczenia.

Hasłami, które przyświecają kampanii są: „Zdrowie jest w naszych rękach” oraz „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.