Numer 3/2023


N o w a  M e d y c y n a   3/2023


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 61
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 62

Prace poglądowe/Review papers

Czy coś się zmieniło w diagnostyce i leczeniu inkontynencji? Możliwości terapeutyczne w świetle najnowszych doniesień
Has anything changed in the diagnosis and treatment of incontinence? Therapeutic options in the light of the latest reports
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 65-74
Współczesne spojrzenie na anatomię mięśni zwieraczy odbytu i struktur towarzyszących
A contemporary perspective on the anatomy of anal sphincter muscles and related structures
Arkadiusz Kowalczyk, Bogdan Ciszek s. 75-82
A new fecal incontinence scoring on the horizon: Garg Incontinence Scores (GIS)
Nowa skala oceny nasilenia nietrzymania stolca na horyzoncie: Skala GIS (Garg)
Anshul Thakur, Evani Jain s. 83-88

Opis przypadku/Case report

Znaczenie rehabilitacji mięśni zwieraczy i dna miednicy w powrocie do zdrowia pacjenta po urazie komunikacyjnym zwieraczy – opis przypadku
The role of sphincter and pelvic floor rehabilitation in the recovery of a patient after a road traffic sphincter injury – a case report
Martyna Romanowska-Naimska, Małgorzata Kołodziejczak s. 89-98

Historia medycyny/History of medicine

Profesor Franciszek Raszeja (1896-1942) – „zwyczajny człowiek, który kochał swój zawód i ludzi, których leczył”. Część 1
Maria Ciesielska s. 99-105


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.