Numer 3/2010


N o w a   M e d y c y n a   3/2010


Prace poglądowe
Review papers

Powikłania po operacjach koloproktologicznych
Complications following coloproctologic surgery
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Aneta Obcowska – s. 66-73

Miejsce współczesnej endosonografii w diagnostyce obrazowej powikłań po operacjach koloproktologicznych
Value of anorectal endosonography in the diagnostics of complications following coloproctological surgery
Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Kołodziejczak, Mariusz Furmanek, Marek Szczepkowski – s. 74-88

Leczenie dietetyczne pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego
Diet treatment with patients with Irritable Bowel Syndrome
Diana Wasiluk, Lucyna Ostrowska – s. 89-95

Niedokrwistość u kobiet ciężarnych
Anemia in pregnant women
Agnieszka Falkowska, Lucyna Ostrowska – s. 96-103

Humanizacja porodu we współczesnym położnictwie
Humanization of childbirth in the current obstetrics
Andrzej Torbé, Dorota Ćwiek, Elżbieta Modrzejewska – s. 104-112

Opis przypadku
Case report

Leczenie choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of the hemorrhoidal disease in pregnancy – a case report and review of literature
Konrad Wroński – s. 113-115

 

Regulamin ogłaszania prac – s. 116


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.