Numer 4/2023


N o w a  M e d y c y n a   4/2023


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 109
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 110

Prace poglądowe/Review papers

Hemoroidopeksja staplerowa versus klasyczna hemoroidektomia – zalety i wady metod
Stapled haemorrhoidopexy versus conventional haemorrhoidectomy – benefits and limitations
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak s. 113-119
Wykorzystanie jelita grubego do rekonstrukcji innych narządów
The use of the large bowel for reconstruction of other organs
Andrzej W. Szawłowski s. 121-136

Opis przypadku/Case report

Nietrzymanie stolca po operacji nietrzymania moczu – opis przypadku
Faecal incontinence after surgical treatment of urinary incontinence – case report
Rafał Przybylski, Paulina Malinowska s. 137-140

Historia medycyny/History of medicine

Profesor Franciszek Raszeja (1896-1942) – „zwyczajny człowiek, który kochał swój zawód i ludzi, których leczył”. Część 2
Maria Ciesielska s. 141-146


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.