Prawa człowieka i prawa zwierząt

Nasze czasopismo przestrzega Deklaracji Helsińskiej i wytycznych Międzynarodowego Komitetu Czasopism Medycznych.

Eksperymenty z udziałem ludzi

Badania przeprowadzone na żywych osobach muszą być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi wytycznymi instytucjonalnymi i krajowymi, za zgodą komisji bioetycznej przy jednostce przeprowadzającej badanie oraz za pisemną zgodą wszystkich osób biorących udział w badaniu.

Manuskrypty, które powstały na podstawie badań klinicznych, muszą zawierać nazwę rejestru publicznego, w ramach którego zarejestrowano badanie, oraz numer badania. Dla większości manuskryptów informacja ta powinna być zawarta w rozdziale „Materiał i metody”. Przykładowo: „Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami (nazwa wytycznych, nazwa komisji) oraz za pisemną zgodą wszystkich uczestników badania”.

Jeśli manuskrypt miałby być zwolniony z takiej deklaracji, autorzy muszą wyraźnie podać ku temu powód w liście do redakcji oraz w rękopisie. Dla pacjentów o niepełnej zdolności prawnej (np. dzieci, pacjentów nieprzytomnych) konieczna jest zgoda np. od członka rodziny.

Eksperymenty z udziałem zwierząt

W przypadku, gdy w badaniu wykorzystano zwierzęta laboratoryjne, rozdział „Materiał i metody” musi wyraźnie wskazywać, że podjęto odpowiednie środki w celu zminimalizowania ich bólu i dyskomfortu. Eksperymenty należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami. W manuskrypcie musi być zawarta informacja o zgodzie odpowiedniej komisji bioetycznej. Dla większości manuskryptów informacja ta powinna być zawarta w rozdziale „Materiał i metody”.

Jeśli manuskrypt miałby być zwolniony z takiej deklaracji, autorzy muszą wyraźnie podać ku temu powód w liście do redakcji oraz w rękopisie.