Numer 2/2015


N o w a  M e d y c y n a   2/2015


K O L O P R O K T O L O G I A

Prace oryginalne
Original papers

Ocena jakości życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
The assessment the quality of life in patients with Crohn’s disease
Elżbieta Bąk, Adam Soszka, Tomasz Stelmaszuk, Przemysław Dyrla, Jerzy Gil s. 45-53

Opis przypadku
Case report

Treatment of giant thrombosed external hemorrhoids – a case report
Leczenie olbrzymich, zakrzepowo zmienionych hemoroidów – opis przypadku
Konrad Kobryń, Małgorzata Kołodziejczak, Krzysztof Zieniewicz, Tadeusz Wróblewski s. 55-58
Przyodbytnicza torbiel olbrzymia o utkaniu neurofibroma – opis przypadku
Anal macrocystis with a neurofibroma texture – case study
Jacek Bierca, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Kosim s. 59-62

Prace poglądowe
Review papers

Czy skleroterapia guzków krwawniczych jest tylko metodą historyczną?
Is sclerotherapy for hemorrhoids only a historical method?
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak s. 63-66

Nasi mistrzowie
Our masters

William Ernest Miles – twórca radykalnej metody operacji raka odbytnicy
William Ernest Miles – the surgeon who performed and described the radical operation for the rectal cancer
Maria Ciesielska s. 67-70


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.