Numer 4/2015


N o w a  M e d y c y n a   4/2015


K O L O P R O K T O L O G I A

Opisy przypadków
Case reports

Nietypowo zlokalizowana torbiel epidermalna jako przyczyna proktalgii – opis przypadku
Atypically located epidermoid cyst as a cause of proctalgia – a case report
Małgorzata Kołodziejczak, Wacław Warzecha, Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Stusińska s. 109-113
Wieloetapowe leczenie powikłanej torbieli pilonidalnej z użyciem opatrunków podciśnieniowych – opis przypadku
The multi-stage, vacuum dressings treatment of complicated pilonidal sinus – a case report
Przemysław Ciesielski, Paweł Dutkiewicz s. 115-119

Praca poglądowa
Review paper

Powikłania proktologiczne u pacjentów leczonych z powodu raka prostaty
Proctologic complications in patients with a prostate carcinoma
Małgorzata Kołodziejczak, Tomasz Szopiński, Iwona Sudoł-Szopińska s. 120-123

Nasi mistrzowie
Our masters

Profesor Kornel Michejda – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Professor Kornel Michejda – the Righteous Among the Nations
Maria Ciesielska s. 124-127


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.