Numer 2/2012


N o w a   M e d y c y n a    2/2012


Prace poglądowe
Review papers

Argumenty potwierdzające możliwość neo-oogenezy w jajnikach dorosłych samic
Arguments for possibility of neo-oogenesis in adult female ovary
Leopold Śliwa – s. 23-26

Wrzód samotny odbytnicy – aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Solitary rectal ulcer syndrome – current methods of diagnosis and treatment
Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Święcki – s. 27-29

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie olbrzymiego tłuszczaka piersi – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of giant breast lipoma – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 30-32

Leczenie choroby Mondora – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of Mondor’s disease – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 33-35


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.