Numer 2/2023


N o w a  M e d y c y n a   2/2023


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 33
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 34

Prace poglądowe/Review papers

Kiedy wykonywać anoplastykę – doświadczenia własne i aktualne doniesienia
When to perform anoplasty – our clinical experience and current research
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 37-44
Pułapki leczenia zachowawczego i zabiegowego szczeliny odbytu
Pitfalls of conservative and surgical treatment for anal fissure
Daria Marcinkowska, Sławomir Glinkowski s. 45-53
Pacjent z chorobą hemoroidalną na ostrym dyżurze
A patient with haemorrhoidal disease in the Emergency Department
Szymon Głowacki, Katarzyna Krasińska, Alesia Venhura s. 54-58


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.