Numer 2/2008


N o w a   M e d y c y n a   2/2008


Prace poglądowe
Review papers

Dyskutowana częstość poporodowych uszkodzeń zwieraczy odbytu
Questionable frequency of obstetric anal sphincters defects
Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Kołodziejczak, Justyna Radkiewicz – s. 2-6

Rola składników odżywczych oraz innych substancji w powstawaniu nowotworów
The role of dietary components and different substance in the development of cancer
Małgorzata Kardasz, Danuta Pawłowska – s. 7-15

Dyskusyjne metody terapii alternatywnej u osób z chorobą nowotworową
Questionable methods of alternative therapy in persons with cancer
Małgorzata Kardasz, Danuta Pawłowska – s. 16-27


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.