Numer 3/2015


N o w a  M e d y c y n a   3/2015


K O L O P R O K T O L O G I A

Opisy przypadków
Case reports

Guz Buschkego-Loewen­steina. Operacja wycięcia okrężnego guza okolicy odbytu z pokryciem ubytków przesuniętymi płatami anodermalnymi – opis przypadku
The Buschke-Loewenstein tumor. Operation of surrounding excision tumors with simultaneous supply skin losses by displacement of the anodermal flaps – case report
Przemysław Ciesielski, Paweł Dutkiewicz, Maja Gorajska, Paweł Siekierski s. 77-80
Gruźlica odbytu – opis przypadku
Perianal tuberculosis – case report
Paweł Dutkiewicz, Maja Gorajska, Paweł Siekierski, Przemysław Ciesielski s. 81-84
Niedrożność przewodu pokarmowego spowodowana rakiem neuroendokrynnym okrężnicy – opis przypadku
Colon obstruction caused by neuroendocrine carcinoma – case review
Dariusz Wójcicki, Szymon Głowacki, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Zbigniew Suwała, Michał Kwiatkowski s. 85-89
Rak kanału odbytu – opis przypadku
Anal canal carcinoma – case report
Konrad Wroński s. 90-92

Prace poglądowe
Review papers

Problemy proktologiczne u pacjenta leczonego z powodu raka odbytnicy
Proctologic problems in patients treated for rectal cancer
Małgorzata Kołodziejczak, Michał Talarek s. 93-97

Nasi mistrzowie
Our masters

W hołdzie Profesorowi Tadeuszowi Koszarowskiemu w stulecie Jego urodzin
A tribute to Professor Tadeusz Koszarowski in the centenary year of his birth
Maria Ciesielska s. 98-103


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.