Numer 4/2007


N o w a   M e d y c y n a    4/2007


Ocena skuteczności fizykoterapii w uśmierzaniu bólu towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów
Assess of physical therapy effectiveness in pain treatment in rheumatoid arthritis
Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Elżbieta Kuncewicz, Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski – s. 74

Doświadczenia własne w leczeniu kłykcin kończystych odbytu u pacjentów z obniżoną odpornością w przebiegu zakażenia HIV i zespołu AIDS – obserwacja 18 przypadków
Own experience in treatment of perianal warts in patients with immunodefficiency in course of HIV/AIDS – observation of 18 cases
Paweł Święcki, Małgorzata Kołodziejczak, Ewa Firląg-Burkacka, Andrzej Horban, Jacek Bierca – s. 80

Psychospołeczne i demograficzne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej nastolatków
Psychosocial and Demographic Consequences of Early Adolescents Sexual Activity
Wiktoria Wróblewska – s. 85


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.