Numer 3/2020


N o w a  M e d y c y n a   3/2020


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 77
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 78

Prace poglądowe
Review papers

Szybka ścieżka onkologiczna (karta DiLO) w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy – „Wczesne wykrycie to przywrócone życie”
Fast-track cancer pathway (DiLO Card) in the diagnosis and treatment of colorectal cancer: ”Early detection saves lives”
Jadwiga Snarska, Dariusz Zadrożny, Jarosław Parfianowicz, Radosław Grabysa, Maciej Michalak, Grzegorz Kade s. 81-85
Opieka anestezjologiczna nad pacjentem zakwalifikowanym do laparotomii ze wskazań pilnych
Anaesthetic considerations for emergency laparotomy
Jacek Wadełek s. 86-98
Fistulotomia z następową rekonstrukcją mięśni zwieraczy – wskazania, korzyści i pułapki metody
Fistulotomy followed by anal sphincter reconstruction – indications, benefits and pitfalls of the method
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska-Sieńko, Magdalena Szczotko s. 99-106

Opis przypadku
Case report

Perforacja jelita grubego podczas wykonywania kolonoskopii – rola anestezjologa w prowadzeniu pacjenta. Opis przypadku
Colon perforation during colonoscopy – the role of an anaesthesiologist in patient management. A case report
Jacek Wadełek s. 107-117

Historia medycyny
History of medicine

Antoni Tuchendler i Leon Plocker – twórcy polskiej powojennej szkoły gastrologicznej
Antoni Tuchendler and Leon Plocker – the founders of the Polish post-war gastrological school
Maria Ciesielska, Przemysław Ciesielski s. 118-122


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.