Numer 2/2009


N o w a    M e d y c y n a   2/2009


Prace oryginalne
Original paper

Stosowanie immunostymulacji w nawracających zakażeniach dróg oddechowych u dzieci
The use of immunostimulation in children with recurrent respiratory tract infections
Adam Jankowski, Józef Mleczko – s. 79-83

Szczepionki swoiste w prewencji zakażeń dróg oddechowych
Specific vaccines in prevention of respiratory tract infections
Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Mariola Piotrowska-Depta, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Beata Wolska-Kuśnierz, Janina Piotrowska-Jastrzębska – s. 84-89

Genetyczne i cytokinowe wyznaczniki odpowiedzi na szczepionkę BCG u studentówUniwersytetu Łódzkiego
Genetic and cytokine markers of immune response to the BCG vaccine in the population of Łódź University
Wiesława Rudnicka, Piotr Szpakowski, Marcin Włodarczyk, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Magdalena Druszczyńska, Marek Fol – s. 90-94

Profilaktyka i leczenie grypy
Prophylaxis and treatment of influenza
Lidia B. Brydak – s. 95-103

Powikłania pogrypowe – immunologiczne zaburzenia i predyspozycje do wtórnych infekcji bakteryjnych. Addytywne efekty szczepionek
The post influenza complications – immunological disturbances and predisposition to the development of secondary bacterial infections. The additive effect of the vaccines
Maria Kozioł-Montewka – s. 104-108

Zakażenia układu oddechowego – klinika a bakteriologia
Infection of the respiratory tract – clinical and bacteriological problems
Tadeusz Płusa – s. 109-112

Ostre zapalenia ucha środkowego u dzieci
Acute otitis media in children
Grażyna Niedzielska – s. 113-116

Zapalenie zatok przynosowych
Rhinosinusitis
Elżbieta Tryka – s. 117-123

Nosicielstwo nosogardłowe wybranych patogenów bakteryjnych: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis
Nasopharyngeal carriage of potential bacterial pathogens: Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae and Maraxella catarrhalis
Agnieszka Sulikowska – s. 124-130

Możliwości i ograniczenia diagnostyki mikrobiologicznej ostrych zapaleń górnych drógoddechowych oraz budowanie podstaw racjonalnej antybiotykoterapii empirycznej na bazie danych lokalnych – opinia mikrobiologa
Scope of microbiological diagnosis and rational empiric antibiotic therapy of acute upper respiratory tract infections seen from the microbiological perspective
Elżbieta Mazur – s. 131-137

Wirusowe i bakteryjne zapalenia płuc – różnicowanie kliniczne
Viral and bacterial pneumonias – clinical differentiation
Robert Kieszko – s. 138-141

Współczesne zagrożenia zakażeniami wirusowymi
Actual threats of viral infections
Tadeusz Płusa – s. 142-148

Repiratory Viruses – their detection and significance in respiratory infections
Kristian Schřnning – s. 149-150

Współczesne zagrożenia patogenami atypowymi
Contemporary health risk in atypical pathogenes infections
Karina Jahnz-Różyk – s. 151-152

Cooperation between the clinical microbiologist and the clinician during the processof diagnosis and treatment of respiratory tract infections – how it works in Denmark
Alice Friis-Mřller – s. 153-154

Regulamin ogłaszania prac – s. 156


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.