Numer 4/2020


N o w a  M e d y c y n a   4/2020


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 125
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 126

Praca oryginalna
Original paper

Laserowa hemoroidoplastyka (LHP) przy użyciu lasera radialnego 1470 nm – wczesna ocena skuteczności metody w materiale własnym
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska s. 129-142

Prace poglądowe
Review papers

Proktoginekologia – kto powinien leczyć? Propozycja algorytmu postępowania
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska-Sieńko s. 143-150
Proktologia – nowe doniesienia
Przemysław Ciesielski, Mateusz Sala, Małgorzata Kołodziejczak s. 151-155

Nasi mistrzowie
Our masters

Moja pierwsza appendektomia – po obu stronach stołu. Osobowość chirurga
Krzysztof Bielecki s. 156-161
Amina Okujewa (1983-2017) – chirurżka na wojnie XXI wieku. In memoriam
Amina Viktorivna Okueva (1983-2017) – a surgeon in the war of the twenty-first century. In memoriam
Maria Ciesielska s. 162-164


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.