O czasopiśmie

„N o w a   M e d y c y n a” to tytuł obecny na polskim rynku wydawnictw medycznych od 1994 roku. Profilowane czasopismo poświęcone koloproktologii powstało w odpowiedzi na potrzeby specjalistów zajmujących się tą dziedziną, którzy do tej pory nie mogli znaleźć na rynku podobnego tytułu. Kwartalnik jest interdyscyplinarnym przeglądem zagadnień zawiązanych z proktologią, w tym zagadnień dotyczących postępowania z pacjentami leczonymi proktologicznie. Ciekawe urozmaicenie stanowi dział „Nasi mistrzowie” pozwalający Czytelnikowi poznać sylwetki wybitnych lekarzy oraz ciekawostki z historii medycyny.

Czasopismo jest organem prasowym Polskiego Klubu Koloproktologii.

O wysoki poziom naukowy periodyku dbają Redaktor Naczelna i Zastępca Redaktor Naczelnej: prof. Małgorzata Kołodziejczak, Kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety – Mokotowskim Centrum Medycznym, Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, wybitny chirurg i uznany autorytet w swojej dziedzinie.

Od 2016 roku „Nowa Medycyna” ukazuje się jako pismo dwujęzyczne. Każdy zakwalifikowany do druku artykuł publikujemy zarówno w wersji polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej, dzięki czemu docieramy do szerokiej publiczności międzynarodowej.

Kwartalnik jest indeksowany w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL, a wydawane w nim artykuły – w bazie Google Scholar. Od 2023 roku czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt).

Proces redakcyjny w czasopiśmie przebiega zgodnie z wydawniczym kodeksem postępowania COPE Code of Conduct.

e-ISSN 1731-2485
p-ISSN 1233-5991