Numer 2/2011


N o w a   M e d y c y n a    2/2011


Prace poglądowe
Review papers

Ocena jakości życia po leczeniu promieniami u chorych po operacjach usunięcia narządu rodnego w okresie około- i pomenopauzalnym
Tolerance of gynecological cancer radiation therapy by women during the post menopause
Krzysztof Szczepanik, Ewa Telka, Bożena Jochymek, Wioletta Miśta, Łukasz Kleszyk – s. 24-27

Możliwości zachowania płodności u chorych po leczeniu onkologicznym
The possibility of preserving fertility in cancer patients after oncologic treatment
Ewa Telka – s. 28-30

Opis przypadku
Case report

Niedrożność jelita cienkiego jako konsekwencja przemieszczenia protezy przełykowej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Small bowel ileus as a consequence of a migrated oesophageal stent – case report and review of literature
Konrad Wroński, Maciej Orłowski, Arkadiusz Michalak – s. 31-33


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.