Numer 2/2019


N o w a  M e d y c y n a   2/2019


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 41
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 42

Opis przypadku
Case report

Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu zadzierzgnięcia wypadniętej odbytnicy – opis przypadku
Gastrointestinal obstruction in the course of incarcerated rectal prolapse – a case report
Przemysław Ciesielski, Mateusz Sala, Paweł Siekierski, Małgorzata Kołodziejczak s. 45-48

Prace poglądowe
Review papers

Kiedy pacjentce po porodzie potrzebny jest proktolog
When a postpartum patient needs a proctologist
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 49-57
Postępy w diagnostyce obrazowej chorób zapalnych odbytu
Progress in diagnostic imaging of anal inflammatory diseases
Jacek Piłat, Sławomir Rudzki, Jacek Bicki, Wojciech Dąbrowski s. 58-69

Historia medycyny
History of medicine

Władysław Dering i Jan Grabczyński – lekarze-więźniowie w Auschwitz
Władysław Dering and Jan Grabczyński – prisoners and doctors at Auschwitz
Maria Ciesielska s. 70-76


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.