Numer 4/2009


N o w a   M e d y c y n a   4/2009


Praca oryginalna
Original paper

Postawa społeczeństwa wobec konsekwencji zakażeń wirusem HPV
The attitude of society against the consequences of HPV infection
Monika Waśkow, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Kazimiera Hebel, Joanna Przebinda – s. 187

Prace poglądowe
Review papers

Leczenie tętniaków prawdziwych tętnicy śledzionowej
Treatment of true splenic artery aneurysms
Konrad Wroński, Roman Bocian, Janusz Ścibór, Dariusz Pakuła – s. 193

Leczenie niepołogowego ropnia piersi – przegląd literatury
The treatment of the non-lactational breast abscess – review of literature
Konrad Wroński, Roman Bocian, Aleksander Górski – s. 198

Regulamin ogłaszania prac – s. 204


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.