Numer 4/2008


N o w a   M e d y c y n a   4/2008


Praca oryginalna
Original paper

Metoda chirurgicznego wycięcia kłykcin kończystych odbytu skojarzonego z elektrokoagulacją w materiale Oddziału Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie
Surgical treatment for pointed condyloma combined with electrokoagulation in the material of Proctologic Department of Solec Hospital in Warsaw
Anna Kosim, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 2-4

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego pułapką diagnostyczną – badanie prospektywne 200 pacjentów przebadanych w Przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej Szpitala w Wołominie
Lower gastrointestinal bleeding: a diagnostic trap – a prospective study of 200 patients who were examined in Hospital Surgical Outpatient Clinic in Wołomin
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak, Krzysztof Górnicki – s. 5-9

Prace poglądowe
Review papers

Podstawy anatomiczne leczenia operacyjnego chorób proktologicznych – budowa odbytnicy, kanału odbytu i układu mięśni zwieraczy
Anatomical basis of surgical treatment of proctologic diseases – anatomy of the rectum, anal canal, and sphincters’ complex
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 10-15


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.