Wolny dostęp

Wierzymy w naukę, która jest otwarta dla ludzi z całego świata. Udostępniamy nasze publikacje online za darmo, bez konieczności logowania się. Uważamy, że tylko poprzez wprowadzenie polityki wolnego dostępu w czasopismach naukowych na całym świecie możemy sprawić, że naukowcy będą mieli dostęp do wiarygodnych, naukowych informacji i będą mogli za ich sprawą przyczyniać się do postępu nauki.

Używamy licencji Creative Commons – CC-BY-NC-ND.

Pozwala ona na pobieranie utworu i dzielenie się nim z innymi, tak długo jak autorstwo zostaje uznane, a utwór nie jest modyfikowany lub wykorzystywany komercyjnie.