Numer 3/2008


N o w a   M e d y c y n a   3/2008


Działalność Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Lublinie – s. 2-3

Praca oryginalna
Original paper

Ocena wybranych aspektów jakości życia pacjentów z łuszczycą za pomocą kwestionariusza WHOQOL-100
The estimation of quality of life patients with psoriasis assessed with the WHOQOL-100 questionnaire
Anna Bronikowska-Kolasa, Adam Borzęcki, Anna Szponar, Jerzy Maciąg, Wojciech Cielica – s. 4-11

Prace poglądowe
Review papers

Wybrane zmiany płytek paznokciowych
Selected nail plates changes
Dalia Chrzanowska, Dorota Krasowska – s. 12-15

Opis przypadku
Case report

Objaw Lesera-Trelata u pacjentki z gruczolakiem jelita grubego
Leser-trelat sing in patient with colon adenoma
Anna Szponar, Adam Borzęcki, Grażyna Chodorowska, Janina Szklanny – s. 16-19


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.