Numer 3/2011


N o w a   M e d y c y n a    3/2011


Prace oryginalne
Original papers

Wiedza pacjentów na temat roli witaminy D w chemioprewencji raka jelita grubego
The patients knowledge about the role of vitamin D in chemoprevention of colorectal cancer
Konrad Wroński, Roman Bocian, – s. 36-41

Determinanty warunkujące satysfakcję z profilaktycznej endoskopii jelita grubego
Factors determining patients satisfaction with preventive large bowel endoscopy
Dariusz Bazaliński, Dorota Kaczmarska, Zdzisława Chmiel, Paweł Więch, Małgorzata Dereń – s. 42-50


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.