Numer 4/2014


N o w a   M e d y c y n a    4/2014


K O L O P R O K T O L O G I A

Prace oryginalne
Original papers

Ocena spektrum mikrobiologicznego materiału pobranego z torbieli pilonidalnej u chorych z niepowikłaną chorobą
The assessment of microbiological spectrum of the material taken from the pilonidal cyst in patients with uncomplicated disease
Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska – s. 135-137

Opis przypadku
Case report

Uwięźnięcie polipa odbytu w przetoce odbytu – opis przypadku
Incarceration of rectal polyp in anal fistula – a case report
Przemysław Ciesielski, Barbara Górnicka, Paweł Siekierski, Jacek Skoczylas – s. 138-140

Całkowite wycięcie mezorektum oraz przednia niska resekcja odbytnicy z powodu dwóch kolejnych wznów miejscowych po pierwotnej otwartej resekcji raka odbytnicy
Total Mesorectal Excision and iterative low anterior resection due to local recurrence and re-recurrence after primary open approach rectal cancer resection
Jerzy Wszołek – s. 142-145

Endoskopowe leczenie niedrożności dwunastnicy w przebiegu nacieku raka trzustki – opis przypadku
Treatment of malignant duodenal obstruction with endoscopically placed self-expandable metal stent – case report
Szymon Głowacki, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Zbigniew Suwała – s. 146-148

D Z I A Ł   I N T E R D Y S C Y P L I N A R N Y

Prace oryginalne
Original papers

Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat aktywności fizycznej w ciąży
Evaluation of the knowledge of pregnant women about physical activity in pregnancy
Dorota Torbé, Andrzej Torbé, Konrad Kregiel, Dorota Ćwiek, Zbigniew Szych – s. 149-155

Prace poglądowe
Review papers

Neo-oogeneza – dodatkowy czynnik biologiczny zróżnicowania wieku naturalnej menopauzy
Neo-oogenesis – supplementary biological element differentiating of age at natural menopause
Leopold Śliwa – s. 157-160


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.