Numer 4/2011


N o w a   M e d y c y n a    4/2011


Prace oryginalne
Original papers

Leczenie żylaków wewnętrznych odbytu metodą Barrona – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
The treatment of internal hemorrhoids by means of barrons rubber band ligation – case report and review of literature
Konrad Wroński – s. 53-56

Spożycie błonnika pokarmowego wśród osób z uchyłkowatością jelita grubego
Consumption of fiber in the group of patients with diverticulosis
Konrad Wroński, Roman Bocian – s. 57-61

Prace poglądowe
Review papers

Teratogenny wpływ bakterii Borrelia sp. na płody matek chorujących na boreliozę z Lyme
Teratogenic effects of Borrelia sp. in babies mother with Lyme disease
Leopold Śliwa – s. 62-65


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.