Numer 2/2013


N o w a   M e d y c y n a    2/2013


Prace oryginalne
Original papers

Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego
Consumption of garlic in patients with diagnosed colorectal carcinoma
Konrad Wroński – s. 43-47

Prace poglądowe
Review papers

Klasyczna hemoroidektomia i jej powikłania
Classic haemorrhoidectomy and its complications
Małgorzata Kołodziejczak, Anna Kosim – s. 48-51

Postępowanie terapeutyczne w przypadku powikłań skórnych oraz trudno gojących się ran wokół stomii
Therapeutic management for skin complications and difficult to heal wounds around the stoma
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Anna Kosim – s. 52-55

Zespół samotnego wrzodu odbytnicy
Solitary rectal ulcer syndrome
Krzysztof Bielecki – s. 56-61

D Z I A Ł   I N T E R D Y S C Y P L I N A R N Y

Prace oryginalne
Original papers

Realizacja szczepień zalecanych u dzieci i opinie rodziców na temat tych szczepień
Recommended vaccinations among children and parents’ opinions on vaccinations
Edyta Lipska, Małgorzata Lewińska, Grażyna Górnicka – s. 64-69

Prace poglądowe
Review papers

Wartość badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych. Rola PET-CT
The value of imaging in the diagnosis and treatment of the cancers. The role of PET-CT technique
Ewa Telka – s. 70-72

Terapia fagowa – nadzieje i obawy
Phage therapy – hopes and fears
Paweł Kowalczyk, Karol Chalimoniuk, Agnieszka Danielak, Dorota Dziedziela, Paulina Jankowska, Marzena Kowalska, Joanna Laskowska, Marzena Rachocka, Jarosław Szczepaniak, Tomasz Walter, Paulina Strzyga, Justyna Szymańska, Mariusz Słomka, Katarzyna Zawadka, Martyna Staszewska – s. 73-77

Przygotowanie pacjenta z endoprotezą stawu biodrowego do aktywności sportowej
Preparation of the patient with hip endoprosthesis to sport activity
Magdalena M. Lesiewicz, Michał Lupa, Andrzej Pozowski, Rafał Wiak – s. 78-82

Czynniki kontaktu w fizjologicznym krzepnięciu krwi oraz w zakrzepicy
Contact factors in blood clot formation and in thrombosis
Michał B. Ponczek, Michał Bijak – s. 83-90


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.