Numer 1/2011


N o w a   M e d y c y n a    1/2011


Opis przypadku
Case report

Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył okołoodbytowych – opis przypadku
Conservative treatment of thrombosed external hemorrhoids – case report
Konrad Wroński, Roman Bocian – s. 3-6

Praca oryginalna
Original paper

D-dimer w zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
D-dimer in deep vein thrombosis
Marzenna Galar, Anna Szumowska, Elżbieta Tajanko, Łukasz Bołkun, Janusz Kłoczko – s. 7-10

Monitorowanie zakażeń rany operacyjnej
Monitoring of surgical wound infection
Agnieszka Maria Dziewa, Anna Ksykiewicz-Dorota – s. 11-15

Prace poglądowe
Review papers

Wirus opryszczki pospolitej typu 1: epidemiologia i udział wirusa w zakażeniach narządów płciowych
Herpes simplex virus type 1: epidemiology and genital infections
Anna Majewska, Ewa Romejko-Wolniewicz, Julia Zaręba-Szczudlik, Mirosław Łuczak, Grażyna Młynarczyk – s. 16-19

Regulamin ogłaszania prac – s. 20


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.