Numer 2/2020


N o w a  M e d y c y n a   2/2020


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 29
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 30

Praca oryginalna
Original paper

Analiza metod i wyników leczenia ropni okołoodbytniczych i przetok okołoodbytniczych u niemowląt
Analysis of treatment methods and outcomes for perianal abscess (PA) and fistula in ano (FIA) in infants
Michał Puliński, Natalia Hawryluk, Wojciech Choiński s. 33-41

Opis przypadku
Case report

Jatrogenna przetoka pęcherzowo-odbytnicza – trudności terapeutyczne. Opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Iatrogenic vesicorectal fistula: therapeutic challenges. Case reports and literature review
Marek Roslan, Michał Borowik, Maciej Przudzik, Jarosław Ćwikła, Dariusz Zadrożny s. 42-48

Prace poglądowe
Review papers

Rola statyn w chemoprewencji raka jelita grubego
The role of statins in chemoprevention of colorectal carcinoma
Agata Tomaszewska, Monika Ostrowska, Jadwiga Snarska, Radosław Grabysa s. 49-56
Rak jelita grubego po zabiegu przeszczepienia nerki – czynniki ryzyka i konieczność profilaktyki
Colorectal cancer after kidney transplantation – risk factors and the need for prevention
Łukasz Kozak, Jacek Janiszewski, Joanna Woźniak, Martyna Kamrowska, Beata Januszko-Giergielewicz s. 57-71


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.