Numer 3/2009


N o w a   M e d y c y n a   3/2009


Praca oryginalna
Original paper

Odroczone operacje naprawcze zwieraczy odbytu – doświadczenia własne
Elective secondary anal sphincter repair – own experience
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Paweł Grochowicz, Jacek Bierca – s. 159

Prace poglądowe
Review papers

Znaczenie objawów klinicznych w rozpoznawaniu chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Significance of clinical symptoms for the diagnosis of diseases of the lower gastrointestinal tract
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak – s. 163

Współczesne poglądy na temat etiopatogenezy i leczenia szczeliny odbytu
Current views on etiopathogenesis and treatment of anal fissures
Agnieszka Kucharczyk, Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak – s. 169

Rola chirurgii w leczeniu otyłości patologicznej. Co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?
The role of surgery in the treatment of morbid obesity. What should the family practitioner be aware of?
Wojciech Szczęsny, Włodzimierz Gniłka, Stanisław Dąbrowiecki, Adrian Reśliński – s. 173

Współczesne zagrożenia zakażeniami wirusowymi
Actual threats of viral infections
Tadeusz Płusa – s. 178

Regulamin ogłaszania prac – s. 158


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.