Numer 3/2021


N o w a  M e d y c y n a   3/2021


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 37
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 38

Opisy przypadków
Case reports

Przetoka okołoodbytnicza w przebiegu ropowicy krocza jako powikłanie samoistnego krwiaka pochewki mięśnia prostego brzucha – opis przypadku
Perianal fistula in perineal phlegmon as a complication of spontaneous rectus sheath hematoma. A case report
Maciej Marcinkowski, Przemysław Ciesielski s. 97-101
Przetoka jelitowa – kałowa po appendektomii – opis przypadku
Post appendectomy fistula of the cecum – case report
Alesia Venhura, Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Katarzyna Krasińska, Łukasz Sołtysiak s. 102-105
Appendektomia i operacja naprawcza przepukliny Amyanda z użyciem siatki polipropylenowej w prostym zapaleniu wyrostka robaczkowego techniką laparoskopową – opis przypadku
Appendectomy and mesh inguinal hernia repair in the treatment of Amyand’s hernia with appendicitis – a case report
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Katarzyna Krasińska, Łukasz Sołtysiak, Alesia Venhura, Maciej Papierski s. 106-109

Historia medycyny
History of medicine

Kim był Eduard Pernkopf i jaka jest prawda o jego atlasie anatomicznym?
Who was Eduard Pernkopf and what is the truth about his anatomical atlas?
Maria Ciesielska s. 110-114


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.