Numer 2/2007


N o w a   M e d y c y n a   2/2007


Farmakologiczne leczenie jaskry
Pharmacological treatment of glaucoma
Tomasz Mrozowski

Problemy terapeutyczno-kliniczne w rozpoznawaniu i leczeniu jaskry
Therapeutic and clinical problems in recognition and treatment of glaucoma
Małgorzata Mulak, Katarzyna Majewska, Martyna Pieniążek, Agata Spera, Aleksandra Zaręba


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.