Numer 1/2014


N o w a   M e d y c y n a    1/2014


K O L O P R O K T O L O G I A

Prace oryginalne
Original papers

Kliniczna i obrazowa ocena powierzchownej otwartej sfinkterotomii w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu
Clinical and imaging evaluation of superficial open sphincterotomy in the treatment of chronic anal fissure
Agnieszka Kucharczyk – s. 3-9

Prace poglądowe
Review papers

Metody leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej z pierwotnym zamknięciem rany i przemieszczeniem szpary pośladkowej
Methods of surgical treatment of pilonidal sinus with primary closure of the wound and replacement of intrgluteal cleft
Przemysław Ciesielski, Jacek Skoczylas – s. 10-14

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie raka odbytnicy u świadka Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of rectal carcinoma in Jehovah’s Witness – case report and a review of literature
Konrad Wroński – s. 16-19

I N N E   P R A C E

Prace oryginalne
Original papers

Skuteczność kliniczna, farmakokinetyka oraz profil bezpieczeństwa rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX u pacjentów z hemofilią B – przegląd systematyczny
Clinical efficacy, pharmacokinetics and safety profile of recombinant coagulation factor IX in patients with haemophilia B – a systematic review
Tomasz Tatara – s. 20-27

Prace poglądowe
Review papers

Dieta paleolityczna. Część II. Porównanie z dietą śródziemnomorską
Paleolithic diet. Part II. Comparison with the Mediterranean diet
Paulina Zych, Dorota Szostak-Węgierek – s. 28-35

Cukier – czy warto go zastąpić substancjami słodzącymi?
Sweeteners – can they replace sugar?
Aneta Koszowska, Anna Dittfeld, Justyna Nowak, Anna Brończyk-Puzoń, Katarzyna Gwizdek, Jacek Bucior, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska – s. 36-41

Rola mikroorganizmów patogennych w przewodzie pokarmowym człowieka
The role of microorganisms in the human digestive tract
Ewa B. Górska, Anna M. Granieczna, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 42-43


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.