Opłata za publikację

Zaakceptowane do druku artykuły publikujemy bezpłatnie.