Numer 4/2012


N o w a   M e d y c y n a    4/2012


Prace oryginalne
Original papers

Analiza sposobów ukończenia ciąży na podstawie preferencji ciężarnych oraz danych statystycznych z lat 2006-2010
The analisis of pregnancy termination based on pregnant women preferences and statistical data years 2006-2010
Sylwia Michałowska, Maciej Zalewski, Jerzy Heimrath, Jerzy Zalewski – s. 67-75

Prace poglądowe
Review papers

Nowotwory hormonozależne u kobiet
Hormone-dependent carcinomas in women
Anita Biela, Joanna Pacholska-Bogalska – s. 76-82

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie polipa pęcherzyka żółciowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of gallbladder polyp – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 83-85


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.