Numer 3/2007


N o w a   M e d y c y n a   3/2007


Brodawki płciowe – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
Genital warts – etiopathogenesis, diagnostics and treatment
Anna Szponar, Adam Borzęcki, Aneta Urbańska, Anna Bronikowska-Kolasa

Łysienia u dzieci
Alopecia in children
Iwona Jazienicka, Małgorzata Dąbrowska-Członka, Grażyna Chodorowska, Grażyna Kądziela-Wypyska,
Bartłomiej Wawrzycki

Ziarniniak twarzy – opis przypadku
Granuloma faciale – a case report
Anna Bronikowska-Kolasa, Adam Borzęcki, Franciszek Szubstarski, Marcin Kolasa

Znamiona naskórkowe linijne, postacie i leczenie
Linear epidermal nevuses, types and treatment
Janina Szklanny, Renata Miturska, Stanisław Cielica

Stwardnienie guzowate – zmiany skórne i narządowe
Sclerosis tuberosa – skin and organ symptoms
Aneta Urbańska, Adam Borzęcki, Anna Szponar

Chirurgia mikrograficzna metodą Mohsa
Micrographic surgery by Moh’s method
Monika Dudra-Jastrzębska


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.