Numer 1/2009


N o w a   M e d y c y n a   1/2009


Praca oryginalna
Original paper

Drogi oddechowe jako wrota zakażeń – interakcje gospodarz-patogen
Respiratory tracts as a gateway of infections – host-pathogen interactions
Maria Kozioł-Montewka – s. 3-7

Leczenie zakażeń dróg oddechowych
Treatment of respiratory tract infections
Janusz Milanowski, Katarzyna Szmygin-Milanowska – s. 8-12

Optymalizacja antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych w aspekcie programu ochronyantybiotyków
Optimization of antibiotic therapy of respiratory tract infections in the aspect of the conservationprogramme of antibiotics
Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski – s. 13-20

Leczenie objawowe zakażeń dróg oddechowych
Symptomatic treatment of respiratory tract infections
Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski – s. 21-26

Trudności w mikrobiologicznym diagnozowaniu gruźlicy pozapłucnej
Difficulties in microbiological detection of extrapulmonary tuberculosis
Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 27-31

Ocena przydatności interferonowego testu QuantiFERON-TB Gold in Tube i tuberkulinowego testu skórnego w immunodiagnostyce zakażeń Mycobacterium tuberculosis
Evaluation of usefulness of QuantiFERON-TB Gold in Tube assay and Tuberculin Skin Testfor immunodiagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection
Jolanta Paluch-Oleś, Maria Kozioł-Montewka – s. 32-36

Ocena stopnia zakażenia prątkiem gruźlicy (utajonej infekcji gruźliczej) przy pomocy testu QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) w wybranych grupach ryzyka w populacji Krakowa
Assessment of the latent tuberculosis infection (LTBI) with QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) assay in selectedrisk groups in Krakow
Katarzyna Kruczak, Wojciech Skucha, Mariusz Duplaga, Marek Sanak, Ewa Niżankowska-Mogilnicka – s. 37-42

Molekularne i komórkowe parametry w gruźlicy
Molecular and cellular parameters in tuberculosis
Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Wiesława Rudnicka – s. 43-47

Trudności rozpoznawania gruźlicy u dzieci
Difficulties in the diagnosis of tuberculosis in children
Jerzy Ziołkowski – s. 48-59

Gruźlica lekooporna w Polsce
Drug resistant tuberculosis in Poland
Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska – s. 50-55

Problem występowania pałeczek Legionella w instalacjach i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny w obiektach służby zdrowia w Polsce
Occurence of Legionella in water systems and water-air aerosol producing devices in inpatient healthcare facilities in Poland
Renata Matuszewska, Bożena Krogulska – s. 56-60

Epidemiologia zachorowań wywołanych przez Legionella sp.
Epidemiology of cases cased by Legionella spp.
Katarzyna Pancer, Hanna Stypułkowska-Misiurewicz – s. 61-65

Rozpoznanie, opracowanie, wygaszenie i postępowanie po wygaszeniu ogniska epidemicznego legionelli w oddziale okulistyki w Wojewódzkim SzpitaluSpecjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w okresie 11.12.2006 r. – 31.03.2007 r.
Mariola Antończyk – s. 66-67

Legionella – doświadczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu Zdroju- przypadki kliniczne
Tomasz Juda – s. 68

Serotyping of Legionella pneumophila and epidemiological investigations
Jürgen H. Helbig, Junko Amemura-Maekawa – s. 69-75

Regulamin ogłaszania prac – s. 76


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.