Numer 3/2016


N o w a  M e d y c y n a   3/2016


K O L O P R O K T O L O G I A

Opisy przypadków
Case reports

Wstrząs septyczny w przebiegu zgorzeli Fourniera – opis przypadku
Septic shock in the course of Fournier’s gangrene – a case report
Jacek Wadełek s. 89-97
Średniej wielkości wrodzone znamię melanocytowe okolicy odbytu – opis rzadkiego przypadku
Medium congenital melanocytic nevus of the perianal region – a rare case report
Konrad Wroński, Janusz Kaczor, Zbigniew Masłowski, Leszek Frąckowiak, Przemysław Stefaniak, Michał Frąckowiak s. 98-101

Prace poglądowe
Review papers

Diagnostyka i leczenie zgorzeli Fourniera w oddziale intensywnej terapii
Diagnostic investigation and management of Fournier’s gangrene in intensive care unit
Jacek Wadełek s. 102-113
Powikłania po leczeniu ropni i przetok odbytu
Complications after anal abscesses and fistulae treatment
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 114-126


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.