Numer 4/2018


N o w a  M e d y c y n a   4/2018


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 181
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 182

Prace poglądowe
Review papers

Defekografia we współczesnej diagnostyce koloproktologicznej
Defecography in contemporary coloproctological diagnostics
Monika Popiel s. 185-191
Endometrioza okolicy odbytu i zwieraczy – epidemiologia, diagnostyka i leczenie
Endometriosis of the perianal region – epidemiology, diagnosis and treatment
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Siergiej s. 192-197

Opisy przypadków
Case reports

Pierwotny rak gruczołowy jelita krętego powodujący niedrożność u 84-letniej kobiety – opis przypadku
Primary adenocarcinoma of the ileum causing obstruction in an 84-year-old patient – a case report
Krzysztof Łampika, Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski s. 198-201
Włosy zwierzęce jako rzadka przyczyna powstania torbieli pilonidalnej – opis przypadku
Animal hair as a rare cause of pilonidal sinus – a case report
Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski s. 202-208
Guz endometrialny przyczyną niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego – opis przypadku
Endometrial tumour as a cause of mechanical bowel obstruction – a case report
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska s. 209-215

Historia medycyny
History of medicine

Kolebka medycyny Zachodu
The cradle of Western medicine
Alberto Lluch s. 216-225


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.