Numer 1/2006


N o w a M e d y c y n a 1/2006


Charakterystyka zmian paznokciowych w łuszczycy pospolitej
Characteristics of psoriatic nail changes
Anna Michalak-Stoma, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Dorota Wojnowska

Łuszczyca błony śluzowej jamy ustnej i narządów płciowych
Oral and genital psoriasis
Anna Bronikowska-Kolasa, Dorota Wojnowska, Adam Borzęcki, Leszek Wdowiak, Grażyna Chodorowska, Janusz Urban, Ewa Krochmalska

Łuszczyca jako przewlekła choroba skóry w kontekście psychologicznym
Psoriasis as a skin disease in psychological context
Aldona Pietrzak, Konrad Janowski, Irena Lechowska-Mazur, Dorota Krasowska

Przebieg łuszczycy w ciąży
Course of psoriaris during pregnancy
Małgorzata Dąbrowska-Członka, Grażyna Chodorowska, Joanna Bartosińska

Przyłuszczyce
Parapsoriasis
Monika Dudra-Jastrzębska, Magdalena Jakubiak, Beata Bartkiewicz, Iwona Jazienicka

Zmiany kapilaroskopowe w łuszczycy
Capillaroscopic changes in psoriasis
Joanna Bartosińska, Grażyna Chodorowska, Małgorzata Dąbrowska-Członka, Jarosław Bartosińsk


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.