Numer 2/2006


N o w a   M e d y c y n a   2/2006


Guzy ślinianek przyusznych – diagnostyka i leczenie w oparciu o materiał Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie w latach 2000-2005
Tumors of the parotid glands – diagnostics and treatment in the material of the Departament of Otolaryngology Head and Neck Surgery of Lublin Specialistic District Hospital in the years 2000-2005
Agata Żuchnik-Wrona, Krzysztof Kupisz

Rak jamy ustnej
Cancer of the oral cavity
Agata Jarosławska-Zych, Krzysztof Kupisz


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.