Recenzenci

prof. dr hab. n. med. Wojciech Chalcarz (Zakład Żywności i Żywienia, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kościński (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc (Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter (I Katedra Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)

dr hab. n. med. Jacek Sobocki (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski (Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)