Reviewers

Professor Wojciech Chalcarz, MD, PhD (Poznań)

Professor Tadeusz Kościński, MD, PhD (Poznań)

Associate Professor Zbigniew Lorenc, MD, PhD (Sosnowiec)

Professor Piotr Richter, MD, PhD (Kraków)

Professor Jadwiga Snarska, MD, PhD (Olsztyn)

Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD (Warszawa)