Prenumerata


Prenumerata   „N o w e j   M e d y c y n y”   obejmuje 4 kolejne numery.

Cena prenumeraty w roku 2019 wynosi: 

180,00 zł – wersja drukowana, 

90,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp .z o .o . Bank Pekao SA 19 1240 6175 1111 0000 4567 1522

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 648-12-44 oraz za pośrednictwem formularza prenumerata.borgis.pl