Numer 3/2019


N o w a  M e d y c y n a   3/2019


Kiedy pacjentce po porodzie potrzebny jest proktolog
When a patient needs a proctologist after delivery
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski
Postępy w diagnostyce obrazowej chorób zapalnych odbytu
Progress in diagnostic imaging of anal inflammatory diseases
Jacek Piłat, Sławomir Rudzki, Jacek Bicki, Wojciech Dąbrowski
Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu zadzierzgnięcia wypadniętej odbytnicy – opis przypadku
Gastrointestinal obstruction in the course of a prolapsed prolapsed rectum – a case report
Przemysław Ciesielski, Mateusz Sala, Paweł Siekierski, Małgorzata Kołodziejczak


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.