No. 3/2019


N o w a  M e d y c y n a   3/2019


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 85
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 86

Praca oryginalna
Original paper

Psychologiczna charakterystyka grupy 101 pacjentów z łagodnymi chorobami proktologicznymi
Psychological characteristics of 101 patients with benign proctological diseases
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak, Iwona Sudoł-Szopińska s. 89-96

Prace poglądowe
Review papers

Postępy w proktologii
Advances in proctology
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 97-107
Endometrioza głęboko naciekająca przegrody odbytniczo-pochwowej – problem interdyscyplinarny
Deep infiltrating endometriosis of the rectovaginal septum – an interdisciplinary problem
Tomasz Songin s. 108-118