Numer 2/2021


N o w a  M e d y c y n a   2/2021


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 37
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 38

Prace poglądowe

Diagnostyka i leczenie nietrzymania stolca – aktualny stan wiedzy, przegląd piśmiennictwa
Diagnosis and treatment of faecal incontinence – the current state of knowledge, literature review
Radosław Cylke, Magdalena Kwapisz, Agata Ostaszewska, Małgorzata Kołodziejczak s. 41-58
Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu – zasady postępowania
Obstetric anal sphincter injuries – management guidelines
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 59-66
Standardy leczenia choroby hemoroidalnej w Europie i Stanach Zjednoczonych
Therapeutic standards for haemorrhoidal disease in Europe and the United States
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk, Piotr Diuwe s. 67-79
Standardy leczenia szczeliny odbytu w Europie i w Stanach Zjednoczonych
Standards of anal fissure management in Europe and the United States
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk s. 80-88


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.