Numer 4/2013


N o w a   M e d y c y n a    4/2013


Prace oryginalne
Original papers

Wpływ doustnej antykoncepcji na profil hormonalny oraz czynność skurczową macicy u pacjentek z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania
Influence of oral contraceptive on hormonal profile and uterus contractions of patients with primary dysmenorrhea
Grzegorz Mrugacz, Cezary Grygoruk, Piotr Sieczyński, Mirosław Grusza, Piotr Pietrewicz, Bartosz Pietrzycki – s. 147-150

Prace poglądowe
Review papers

Żywienie osób starszych na podstawie nowelizacji norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji polskiej z 2012 roku
Nutrition of the elderly on the based on the revision of the standards of nutrition of the Institute of Food and Nutrition for the Polish population from 2012
Anna Brończyk-Puzoń, Joanna Bieniek – s. 151-155

Dieta paleolityczna. Część I. Cechy charakterystyczne
Paleolithic diet. Part I. Characteristics
Paulina Zych, Dorota Szostak-Węgierek – s. 156-164

Obturacyjny bezdech senny a śródbłonek naczyniowy. Czy dysponujemy komórkowymi markerami dysfunkcji śródbłonka?
Obstructive sleep apnea and endothelium. Do we have the cellular biomarkers of endothelial dysfunction?
Małgorzata Dec, Elżbieta Bartoszek, Jerzy Mosiewicz – s. 165-167

Choroby człowieka wywołane mutacjami genów kodujących koneksyny
Human diseases caused by mutations in genes encoding connexin
Marcin Gradowski, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 168-173

Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu
Physical activity of women during physiological pregnancy
Dorota Torbe, Andrzej Torbe, Dorota Ćwiek – s. 174-179

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa u kobiet ciężarnych – profilaktyka i postępowanie lecznicze
Cervical incompetence in pregnant women – prevention and therapeutic procedure
Urszula Marzec, Krzysztof Marzec – s. 180-183

Ocena jakości życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i społecznym
The assessment of the quality of life in dimensions psychological, healthy and social
Ewa Telka – s. 184-186


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.