W następnym wydaniu


N o w a  M e d y c y n a   3/2016

PRACE POGLĄDOWE

Diagnostyka i leczenie zgorzeli Fourniera w oddziale intensywnej terapii

Jacek Wadełek

OPIS PRZYPADKU

Wstrząs septyczny w przebiegu zgorzeli Fourniera – opis przypadku

Jacek Wadełek