W następnym wydaniu

nr 1/2017

Prace oryginalne

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Effect of disease acceptance on the quality of life of patients with Crohn’s disease
Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Małgorzata Paplaczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska

Cechy temperamentu a symptomy depresyjne u chorych z łagodnymi chorobami proktologicznymi na podstawie badań 50 pacjentów
Temperamental characteristics and depressive symptoms in patients with mild proctological diseases based on research in 50 patients. A preliminary report
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak

Prace poglądowe

Farmakologia analgosedacji u dorosłego pacjenta do kolonoskopii
Pharmacology of analgosedation in adult patient during colonoscopy
Jacek Wadełek

Prawno-medyczne uwarunkowania analgosedacji do kolonoskopii w Polsce
Legal and medical aspects of analgosedation for colonoscopy in Poland
Karol Wadełek, Jacek Wadełek