O czasopiśmie


N o w a   M e d y c y n a   jest tytułem obecnym na polskim rynku wydawnictw medycznych od kilkunastu lat. Efektem wieloletniej pracy zespołu redakcyjnego i wyznacznikiem pozycji pisma jest jego obecność w Index Copernicus. Ocena Nowej Medycyny systematycznie rośnie.

Decyzja o wydawaniu profilowanej edycji poświęconej głównie problematyce proktologii jest odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie na pismo specjalistyczne, będące jednocześnie interdyscyplinarnym przeglądem zagadnień zawiązanych z proktologią lub mogących mieć wpływ na postępowanie z pacjentem.