Numer 4/2006


N o w a   M e d y c y n a   4/2006


Hormonalna terapia zastępcza a skóra
Hormone replacement therapy and the skin
Dorota Wojnowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Grażyna Chodorowska, Dorota Czelej

Gojenie się ran z bliznowaceniem – metody terapeutyczne
Wound healing with hypertrophic scars – treatment metods
Janusz Fornalski

Terapia fotodynamiczna – jej oddziaływanie i zastosowanie w dermatologii
Photodynamic therapy mechanism of action and adhibition in dermatology
Janusz Fornalski

Przypadek grzybicy woszczynowej skóry gładkiej w przebiegu kortykoterapii
Tinea favosa of the glabrous skin in corticotherapy – a case report
Iwona Jazienicka, Grażyna Kądziela-Wypyska, Grażyna Chodorowska, Jolanta Budzyńska, Krystyna Trela

Pyoderma gangraenosum – prezentacja 2 przypadków
Pyoderma gangrenosum – report of two cases
Wojciech Cielica, Katarzyna Łoza, Grażyna Chodorowska

Mastocytozy u dzieci i dorosłych – rozpoznawanie i postępowanie
Mastocytosis in children and adults – diagnosis and management
Dorota Czelej, Janusz Urban, Dorota Wojnowska, Aldona Pietrzak, Grażyna Chodorowska, Bartłomiej Wawrzycki,
Joanna Bartosińska


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.